Projekt organisation

Skræddersyet organisering og projektudvikling

Aikan teknologien er en samlet integreret løsning og den kan tilpasses mange konkrete forhold. Dele af anlægget kan eksempelvis tilføjes eksisterende biogasanlæg og renseanlæg. Organisering af projekterne er ofte af lige så stor betydning, som selve teknikken.


Hvem ejer og driver anlægget?

Hvem leverer råvarer?

Hvorledes gennemføres byggeprocessen?

Hvad skal og kan med fordel udbydes i licitation? 


Aikan bistår gerne i disse indledende faser og vi er fleksible i forhold til vores rolle i selve projektet.


For os ser et typisk forløb således ud:


I forprojektet kortlægges typisk de organisatoriske forhold og anlæggets økonomi-, miljø- og klima forventninger. Forprojektet skal danne grundlag for ejerne om at træde ind i næste fase. Efter de konkrete anlægsinvesteringer blive kendt via en tilbudsproces, træffer ejerne den endelige beslutning om investering. Aikan kan være med i alle dele af et konkret projekt. Vores standard forløb findes her, men vi er interesserede i andre modeller også.     


Enkelt er det! EU og den danske stat har samme mål: kildesorteret organisk affald skal recirkuleres efter afgasning. Kommuner og virksomheder er allerede i fuld sving med kildesorteringen!
Retur til Hvad sælger vi?