Procesfordele

Procesfordele

Aikans enestående proces opdeling giver mange fordele i proces kontrollen og stor fleksibilitet i behandlingen:


Når mikroorganismer og enzymer nedbryder organisk stof, dannes der flygtige organiske syre og andre opløselige substanser. Samtidigt falder pH og der bliver frigivet kuldioxid (CO2). Den lave pH accelererer hydrolysen, men inhibere metandannelsen.  Aikans procesopdeling giver et optimalt højt pH i reaktortanken og optimalt lavt pH i procesmodulerne. Det resulterer i højt metanindhold i reaktoren og en meget aktiv hydrolyse i procesmodulerne.


Procesopdelingen resulterer også i lavt tørstofindhold i reaktorer, baseret på fast affald. Tørstofindholdet på 3-4 % giver lave omkostninger til at omrøre tanken.


Den faste fraktion af affaldet er efter biogasproduktionen klar til at blive komposteret uden at der først skal iblandes struktur. Kompostprocessen kræver ilt for at undgå utilsigtede metanudslip. Aikan processen giver komplet aktiv beluftning med behandling af afgangsluften i hele komposteringsforløbet.


Aikan er ikke bare forbehandling, biogas eller kompostering. Aikan er en samlet behandling og produktion af fornybar energi og recirkulering af næringsstoffer - altså en nøglebrik i den Cirkulær Økonomi og tankegang.
Retur til Sådan virker det