Optimal massebalance

Optimal massebalance

En massebalance er grundlag for både genanvendelse og genbrug, samt for selve forretningen.


Massebalancen skal besvare mindst to spørgsmål:

Hvor stor en andel af affaldet bliver recirkuleret?

Hvor meget affald eller spildevand skal der betales for at komme af med?


Aikan har fra BioVækst mere end 10 års erfaring at lægge til grund for en reel målt massebalance, se her:


I massebalancen indgår alle betydende hovedstrømme så som vandforbrug og strukturmateriale. Massebalancen viser, hvor henholdsvis vand, organisk og uorganisk tørstof ender. Der er lavet plads til flydende råvare, som f.eks. gylle, men BioVækst har ikke modtaget denne type råvare.Retur til Kompostering