KomposteringKammerkompostering

Kammerkompostering med negativt tryk er fuldt integreret i et Aikan anlæg. Komposten hygiejniseres i fuldt lukkede procesmoduler ved en temperatur på mindst 70 grader Celsius (158 F) i mere end 1 time i hele massen. Afkastluften behandles i biofiltre, som også er en fuldt integreret del af anlægget.


Kompostprocessen er en glimrende måde at stabilisere organisk materiale, nedbryde miljøfremmede stoffer og den er også en energieffektiv måde at desinficere kompost for patogener.


Aikans processen gør det muligt at producere forskellige typer kompost fra forskellige råvarer og bevare fuld sporbarhed ved separat behandling i procesmoduler og separat lagring i aktivt beluftede eftermodningsbokse.


Kompost fra madaffald og have-parkoverskud er en høj-kvalitetsgødning og et jordforbedringsmiddel. Komposten bruges i landbruget eller som en del af dyrkningsmedier til mange forskellige formål.
Mere information:


Kompost kvalitet


Optimal massebalance