Hvad sælger viHvad sælger vi?

Aikan leverer efter nærmere drøftelse med kunden et brugerspecifikt design baseret på Aikan teknologien.


Vi sikrer gennem dialog med kunden, at anlægget passer bedst muligt til lokaliteten og de affaldstyper og andre råvare, som skal behandles på anlægget.


En typisk køreplan for et projekt ser således ud:


Efter grundige drøftelser leverer Aikan design af proces og anlæg

Kunden benytter lokal rådgiver til konstruktionstegninger

Kundens rådgiver udarbejder udbudsmateriale/indhenter tilbud fra entreprenører

Kunden kontraherer med lokale entreprenører (om selve anlægsarbejdet)

Kundens rådgiver styrer byggeriet

Aikan rådgiver i byggefasen

Aikan leverer SCADA system

Aikan oplærer og træner kundens driftspersonale

Aikan foretager opstart og drift med kundens personale og udfører kold test, varm test og kommission

Kunden overtager et fuldt funktionelt anlæg

Kunden og Aikan kan indgå aftale om løbende overvågning
Mere information:


Projekt organisation


ØKOnomi