Energiudbytte

Energiudbytte

Biogas er en fleksibel energiform med mange muligheder. Biogas fra Aikan består af mere 70 % metan (CH4), fordi den tofasede proces udskiller en del af kuldioxiden i hydrolysefasen.


At anvende biogassen til produktion af elektricitet og varme er ofte den billigste måde at få energien ud af biogassen. Det betinger, at man har brug for varmen hele året rundt.


At opgradere biogassen til biometan har en række fordele. Energiindholdet i biometan er 10 kWh mod ca. 7 kWh i vores biogas. Det betyder at bio-metan kan benyttes til tung transport, som erstatning for diesel. Bio-metanen kan også fødes ind på naturgasnettet, hvilket gør transport af gassen lettere.


Bio-metan kan lagres sammen med naturgassen i ledningerne. Fordelen ved denne lagring er at bio-metan hermed kan supplere f.eks. vind- og solenergi, som jo i dag skal bruges når den produceres. Herved kan vi opnå et samlet fornybart energimix i Danmark.


Tabellen viser forskellige råvares potentiale. Bemærk at TS og VS ofte varierer. Det har inflydelse på udbyttet af metan.