Efficient energibalance

Efficient energibalance

Aikan producerer 600 kWh energi per ton madaffald fra husholdninger. Samlet bruger BioVækst 69 kWh energi per ton, hvilket inkludere al håndtering af affald og kompost på anlægget.


11 kWh går til el til pumper ventilatorer, eldrevne maskiner og kontoropvarmning. 22 kWh i form af diesel til frontlæssere mv. 36 kWh bruges til opvarmning af reaktorer. Tallene er baseret på BioVækst.


På BioVækst er reaktorer og procesmoduler ikke optimeret med kraftig isolering eller varmeveksling – så her kan faktisk spares yderligere på varmen.


Alt i alt er Aikan et energiefficient anlæg fordi:

Forbruget til omrøring af reaktorer er lille på grund af opdeling i to proces og stof faser.

Komposteringsenergien udnyttes til udtørring og hygiejnisering

Tør kompost er billigere at transportere end flydende produkter med højt vandindholdRetur til Biogasløsning