Cirkulær ressourcehåndtering

Cirkulær ressourcehåndtering

Aikan kan udgøre omdrejningspunktet for en cirkulær tankegang, når det gælder organiske ressourcer og Aikan deltager som CE100 virksomhed i Ellen MacArthur Foundation:    L
andbruget producerer fødevare, som forarbejdes og sendes til butikkerne


Overskud for forarbejdning, fra butikker eller landbrug sendes retur til Aikan

Borgernes affald indsamles via kommunale ordninger. Indsamlingsbilerne kan køre på metan fra Aikan.

Aikan omdanner affaldet til kompost, som bruges i landbruget og til metan, som bruges til drivmiddel i tung trafik (eller til el og varme).Retur til Affaldsbehandling