BiogasløsningVores biogasløsning

Et Aikan anlæg håndterer fast affald og spildevand eller gylle fra husdyr. Vores løsninger omfatter både forbehandling af affald og håndtering af slutprodukter.


Mindst 60% af biogaspotentialet i det faste affald skaber indtægt i form af biogasproduktion. Biogassen består af mere end 70% metan på grund af vores unike process design. Løsningen kan konstrueres til at udnytte metan til transport eller til at sælge el og varme.


Biogasproduktionen i et Aikan anlæg er baseret på en velafprøvet og meget robust anaerob batch proces, inddelt i en tør-biogas-fase i procesmoduler og en våd-biogas-fase i reaktortanke.


Fast affald behandles i procesmodulerne, som efterfølgende benyttes til kammerkompostering. Det giver høj tolerance over for urenheder i affaldet. Sporbarhed kan opnås, fordi forskellige affaldstyper kan behandles i separate procesmoduler og i separate eftermodningsbokse til lagring. Komposten er en høj-kvalitets organisk gødning og et jordforbedringsmiddel.


Det organiske indhold i spildevand og gylle fra husdyr nedbrydes effektivt i reaktortankene.


Fleksibiliteten i vores samlede løsning giver gode muligheder for, at sikre en optimal værdikæde i forskellige og varierende scenarier.
Mere information:


Energiudbytte


Efficient energibalance