Biogasløsning

 

 

 

 

 

 

Vores biogasløsning

Et Aikan anlæg håndterer fast affald og spildevand eller gylle fra husdyr. Vores løsninger omfatter både forbehandling af affald og håndtering af slutprodukter.

 

Mindst 60% af biogaspotentialet i det faste affald skaber indtægt i form af biogasproduktion. Biogassen består af mere end 70% metan på grund af vores unike process design. Løsningen kan konstrueres til at udnytte metan til transport eller til at sælge el og varme.

 

Biogasproduktionen i et Aikan anlæg er baseret på en velafprøvet og meget robust anaerob batch proces, inddelt i en tør-biogas-fase i procesmoduler og en våd-biogas-fase i reaktortanke.

 

Fast affald behandles i procesmodulerne, som efterfølgende benyttes til kammerkompostering. Det giver høj tolerance over for urenheder i affaldet. Sporbarhed kan opnås, fordi forskellige affaldstyper kan behandles i separate procesmoduler og i separate eftermodningsbokse til lagring. Komposten er en høj-kvalitets organisk gødning og et jordforbedringsmiddel.

 

Det organiske indhold i spildevand og gylle fra husdyr nedbrydes effektivt i reaktortankene.

 

Fleksibiliteten i vores samlede løsning giver gode muligheder for, at sikre en optimal værdikæde i forskellige og varierende scenarier.

 

 

 

Mere information:

 

Energiudbytte

 

Efficient energibalance

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Location

 

Aikan A/S

 

Vadsbystræde 6

 

DK-2640 Hedehusene

 

See location on Google Maps

Contact

 

Email info@aikantechnology.com

 

Phone +45 43 99 50 20