Værdikæden for organisk affald

Værdikæden for organisk affald

Organisk affald eller organiske ressourcer? Alt organisk stof kommer fra planter, som fanger CO2 fra luften med hjælp af sollys og næring og vand fra jorden. Når vi får blandet det organiske stof med emballage og andre produkter ender det som affald. Aikan kan heldigvis håndtere både affald og ressourcer separat og skabe fornybar energi og recirkulere kompost. Værdikæden for organisk affald og ressourcer er vist nedenfor. Det skal bemærkes, at kommunerne ofte er organiseret i fælles kommunale affaldsselskaber.

Vi kan tilpasse Aikan til de strømme, som lokalt giver mening.