Forside

Aikan A/S leverer fremtidens

fuldt integrerede biogas- og kompostanlæg

Med et Aikan anlæg opnås højt metanudbytte og kvalitetskompost fra bioaffald

Kildersorteret organisk dagrenovation og andet madaffald, have- og parkoverskud, spildevandsslam og gylle samt andre organiske overskudsprodukter kan med et Aikan anlæg bringes ind i en cirkulær økonomi og en vedvarende livscyklus mellem bord og jord.


Eksport af unik, grøn teknologi til Island

Video

Se hvordan affald bliver til nye ressourcer som biogas og kompost