Biogasløsning

 

 

 

 

 

 

Vores biogasløsning

Aikan håndterer fast affald og spildevand eller gylle fra husdyr. Vores løsninger omfatter både forbehandling af affald og håndtering af slutprodukter.

 

Mindst 60% af det faste affalds potentiale skaber indtægt i form af biogasproduktion. Mere end 70% af biogassen består af metan på grund af opsplitningen i 2-faser. Løsningen kan konstrueres til at udnytte metan til transport eller til at sælge el og varme.

 

Aikans biogas løsning er centreret omkring en meget robust batch proces inddelt i en tør-biogas-fasen i procesmoduler og en våd-biogas-fase i reaktortanke. Fast affald håndteres via procesmodulerne. Batchbehandlingen giver tolerance over for urenheder i fast affald. Og forskellige affaldstyper kan behandles separat for at sikre sporbarhed. Komposten er en høj-kvalitets organisk gødning og et jordforbedringsmiddel.

 

Det organiske indhold i spildevand eller gylle fra husdyr nedbrydes i reaktortankene.

 

Fleksibiliteten i vores løsning giver en god mulighed for, at en optimal værdikæde i dit specifikke scenarie.

 

 

 

Mere information:

 

Energiudbytte

 

Efficient energibalance

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Location

 

Aikan A/S

 

Vadsbystræde 6

 

DK-2640 Hedehusene

 

See location on Google Maps

Contact

 

Email info@aikantechnology.com

 

Phone +45 43 99 50 20