Affaldsbehandling

 

 

 

 

 

 

Helhed i affaldsbehandlingen

I affald fra husholdninger, fødevarevirksomheder og butikker udgør det organiske affald mere end 50%, og der er mere end 650.000 ton have-parkoverskud på landsplan, samtidigt har landbruget udfordringer med fordelingen af næringsstoffer, mens økologisk jordbrug har vanskelligt ved at skaffe gødning.

 

Aikan kan hjælpe med at bringe alle disse samfundsnyttige ressourcer ind i en cirkulær økonomi, hvor fleksibel energi i form af metan og næringsstoffer i kompost og afgasset gylle indgår.

 

Bionedbrydeligt bestik og poser nedbrydes effektivt i Aikan.

 

Aikan adskiller fejlsorteringer i affaldet. Denne restfraktion udgør et tørt brændsel til affaldsforbrænding.

 

Have-parkoverskud neddeles i dag i 2 fraktioner. Aikan kan afgasse den fine del og derpå producerer kompost. Den bruge den grove andel bruges vi til struktur, som efterfølgende går til biobrændsel.

 

Aikan samler hermed mange affaldshåndterings funktioner samme sted, hvilket gør anlægget rentabelt, robust og fleksibelt.

 

 

 

Mere information:

 

Integreret affaldsbehandling

 

Værdikæden for organisk affald

 

Cirkulær ressourcehåndtering

 

Fint haveaffald, tang og grøde

 

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Location

 

Aikan A/S

 

Vadsbystræde 6

 

DK-2640 Hedehusene

 

See location on Google Maps

Contact

 

Email info@aikantechnology.com

 

Phone +45 43 99 50 20