Klima og miljø

Biogas produced from household waste reduces CO2 emissions. Compost creates a carbon sink with positive effects for the climate and the environment.Omdannelse af dagrenovation til brugbare ressourcer med Aikan-teknologien giver en række storskala-effekter i forhold til klima og miljø.

Kulstofbinding ved brug af Aikan-technologien
Behandling af 1 ton organisk dagrenovation resulterer i 350-400 kg kompost, som binder 2-300 kg CO2 i jorden. Dette er et groft estimat, og vi vil gerne i kontakt med forskere, som kan hjælpe os med at nå frem til et mere præcist tal.

Nettoeffekten er en øjeblikkelig kulstofbinding. Frigivelse af kulstof bundet i kompost har en forsinkelse på op til 100 år, afhængigt af lokal forhold (der er også her brug for yderligere videnskabelig forskning). Betydelige mængder CO2 kan på denne måde fikseres. Det betyder at brug af Aikan-teknologien i stor skala vil kunne være et væsentligt element i en national strategi for at sænke CO2-udledningen.

I videoen nedenfor giver professor Jørgen E. Olesen en generel forklaring på, hvorledes kulstofbinding fungerer. Jørgen E. Olsen var en af hovedforfatterne på den fjerde hovedrapport fra FN's klimapanel, IPCC. Han var også medlem af den Danske regerings Klimakommission.


Peak fosfor
Fosfor(P) er hastigt ved at blive en knap ressource på globalt niveau. Kommerciel P-gødning stammer næsten udelukkende fra mineralsk fosfor, der udvindes ved minedrift og eksporteres fra et begrænset antal lande i verden.

Ifølge de fleste kilder vil verdens nu kendte forsyninger af mineralsk fosfor blive udtømt inden for dette århundrede med et globalt peak af kendte reserver inden for for få årtier.

Der er allerede tydelige tegn på en truende men endnu endnu ikke bredt erkendt krise i fosfor-forsyningen. For eksempel var der en 700 %-prisstigning på mineralsk fosfor under fødevarekrisen i 2007-2008.

Med Aikan-teknologien bevares fosfor fra dagrenovation og omdannes til gødningsrig biologisk gødning. Ved behandling af et ton biologisk affald i et Aikan-anlæg opnås 350-400 kg kompost, som indeholder omkring 4,5 kg fosfor.

I den følgende video, forklarer professor Jørgen E. Olesen, hvorledes organiske fosfor-ressourcer kan bevares og recirkuleres.