Lugt-håndtering

Lugt håndteres ved brug af lukket modtagelseshal.

 

Lugt håndteres på pålidelig vis i et Aikan-anlæg. Dette er veldokumenteret i forhold til alle typer biologisk affald, herunder husholdningsaffald og andet offentligt indsamlet affald. Lugt håndteres ved hjælpe af følgende:

  • Brug af lukket modtagelseshal.
  • Lukkede procesmoduler i hvilke næringsstoffer, herunder ildelugtende indhold, nedbrydes ved overrisling og perkolering.
  • Brug af biofiltre og scrubbere i nødvendigt omfang.

Aikan besidder detaljeret viden baseret på monitering af lugtforholdene ved de enkelte procestrin. Det er værdifuld viden ved planlægning af anlæg.