Kildesortering

Killdesorteret husholdningsaffald er optimalt råmateriale for et Aikan-anlæg.Kommuner, som allerede har introduceret eller er ved at igangsætte indsamling af kildesorteret husholdningsaffald, kan opnå økonomiske og miljømæssige fordele ved at benytte Aikan-teknologien. Under de fleste forhold vil behandling af faste affaldsfraktioner i et Aikan-anlæg give bedre resultater end andre behandlingsformer, både med hensyn til kapitalkrav, driftsomkostninger og økonomiske resultater.

Kildesorteret husholdningsaffald er det ideelle råmateriale for et Aikan-anlæg. Hvor andre typer anlæg ofte har det bedst med flydende råmaterialer, gør Aikan det muligt at anvende alle typer af råmaterialer. Det giver en stor fleksibilitet, som ikke opnås med andre løsninger.

Kildesorteringens kvalitet er ikke afgørende. Et Aikan-anlæg kan håndtere en hvilken som helst form for biologisk affald, uanset hvor stort et indhold af ikke-biologisk materiale det måtte have - så længe urenhederne stammer fra almindelig fejlsortering fra husholdningerne.

Aikan-teknologien sikrer 100 procent oppetid, selv ved batches med et højt indhold af ikke-biologisk materiale. For eksempel har BioVækst, der er Aikans demonstrationsanlæg ved Holbæk, haft upåklagelig drift ved behandling af usorteret biologisk og ikke-biologisk affald fra Roskilde Festival.