Salgsprodukter

Kompostgødning og biogas udgør nogle af salgsprodukterne fra et affaldsbehandlingsanlæg, der benytter Aikan-teknologien.Et Aikan-anlæg producerer vedvarende energi i form af biogas af høj kvalitet, som bruges til bionaturgas (metan) eller elektricitet og varme. Derudover giver Aikan-teknologien et multifaceteret produktionsanlæg, som skaber værdi ud af ressourcer, der almindeligvis betragtes som affald og sendes til forbrænding.

Hvorledes affaldsressourcerne bedst behandles og forædles på det enkelte Aikan-anlæg, afhænger af de lokale markedsforhold og politiske ønsker.

Baseret på et Aikan-anlægs høje grad af fleksibilitet kan der tilpasses lokalt med henblik på at opnå størst mulig indtjening.

Salgsprodukter fra et Aikan-anlæg omfatter bl.a.: