Hygiejnisering

I et Aikan-anlæg er hygiejniseringsprocessen fuldt integreret. Resultater i forhold til hygiejnisering af kompost foreligger fuldt dokumenteret.

Temperaturfølere har været placeret 14 forskellige steder i et Aikan-procesmodul. De udvalgte lokationer er kritiske kontrolpunkter tæt ved port og luftindtag.

Målinger fra temperaturfølerne er vist nedenfor. Efter 7 dages kompostering er alle følere over 70 °C og forbliver på dette niveau mindst 4 dage.

Diagram nummer to nedenfor viser temperaturen af anlæggets afkast-luft over 4 dage.