Mulige råmaterialer

Det mest velegnede råmaterialer er kildesorteret husholdningsaffald. Et Aikan-anlæg kan imidlertid behandle alle tilgængelige organiske fraktioner såsom have- og parkaffald og energiafgrøder.

 

Et affaldsbehandlingsanlæg, som benytter Aikans teknologi, kan anvende en bred vifte af forskellige typer biologisk råmateriale, alt efter hvad der er tilgængeligt. Der findes ikke andre systemer med samme grad af fleksibilitet. For ejere og operatører af Aikan-anlæg giver den usædvanligt store fleksibilitet en betydelig reduktion af markeds- og forsyningsricisi.

Råmaterialer, som kan anvendes i et Aikan-anlæg, omfatter:

 • Kildesorteret biologisk husholdningsaffald
 • Usorteret husholdningsaffald*
 • Affald fra landbrug
 • Madaffald, herunder mad indpakket i plastik
 • Køkkenaffald fra catering
 • Alle typer have-/parkaffald
 • Biologiske restfraktioner fra industriel fødevareproduktion (grøntsager, olie, kød)
 • Biologiske restfraktioner fra landbrug
 • Energiafgrøder
 • Sigterester fra øvrige planter
 • Afvandet slam fra biologiske renseanlæg**.

* Bedste ydelse opnås med kildesorteret husholdningsaffald. Et Aikan-anlæg kan håndtere usorteret husholdningsaffald i lande hvor dette er tilladt.
** Der produceres ingen biogas ved brug af udrådnet slam, kun kompost.