Projektudvikling

Udvikling af et affaldsbehandlingsanlæg forløber typisk over adskillige år. Solum Gruppen kan i udvalgte projekter deltage i sådanne forløb.

Kontakt os venligst for yderligere information og dialog om mulighederne for at etablere et selvstændigt Aikan-anlæg. Vi kan også tilknytte Aikan eksisterende biogasfællesanlæg, spildevandsanlæg eller affaldsbehandlingsanlæg.

Aikans udviklingsanlæg
Aikan-teknologien er fuldt implementeret på fuldskala-anlægget BioVækst, som fungerer som udvilklings- og demonstrationsanlæg. BioVækst drives af Aikan A/S:

BioVækst

  • Beliggenhed: Svinninge, Danmark (tæt ved Holbæk)
  • Indtag pr. år: 22.000 tons kildesorteret husholdningsaffald og 5.500 tons haveaffald indsamlet i 8-10 kommuner.
  • Årlig produktion: Mere en 1 mio. kubikmeter metan og mere end 7.000 tons kompost
  • Etableringsår: 2003.
  • Ejerskab: Solum A/S.