Your flash plugin version does not match the required version 9.0.0 for this website. Please go to http://www.adobe.com/shockwave/download/

Sådan virker det

Aikan technology gør det muligt at omdanne affald til biogas og kompost uden at flytte rundt på de faste fraktioner.

Klima og miljø

Omdannelse af organisk affald til biogas og gødning har fordelagtige stor-skala effekter i forhold til klima og miljø.

Værdifuld gødning

Når det omsættes, bliver organisk husholdingsaffald til en værdifuld og salgbar gødning med højt indhold af fosfor og andre næringsstoffer